ราคาของโลจิสติกส์ในประเทศไทย

โดยทั่วไปปริมาณการจัดส่งสินค้าจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป สินค้าที่แตกต่างกันก็จะต้องการรูปแบบการจัดการ (Handling) และการจัดเก็บที่แตกต่างกันด้วย เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาค่าบริการ ดังนั้นราคาค่าบริการโลจิสติกส์จึงมักจะแตกต่างกันและมีวิธีการคิดที่หลากหลาย ไอ.แอล.เอส.จึงมีวิธีการคิดราคาค่าบริการให้กับแต่ละลูกค้าที่แตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าบริการมักจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ค่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ค่าจัดการสินค้า และค่าขนส่ง ซึ่งจะคำนวณจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก นอกจากนี้การเสนอราคาโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าสินค้าที่ขายก็สามารถทำได้เช่นกัน

ไอ. แอล. เอส. เข้าใจดีว่าลูกค้ามีความต้องการที่ระดับการบริการที่แตกต่างกันไป และงบประมาณก็แตกต่างกันด้วย เราจึงนำเสนอแผนราคาที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย และเชื่อลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาที่แข่งขันได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บในคลังสินค้า และการขนส่ง มีอัตราค่าบริการเริ่มต้น ดังนี้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง

  • การจัดการคลังสินค้า : ค่าพื้นที่เก็บสินค้า เริ่มต้นที่ 180 บาท/ลูกบาศก์เมตร
  • การขนส่งสินค้า : ค่าจัดส่งสินค้า เริ่มต้นที่ 500 บาท/ลูกบาศก์เมตร

โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อการเสนอราคา

ติดต่อเรา

captcha

วีดีโอแนะนำบริษัทของเรา คลิกที่นี่