ILS Outing&CSR 2018

บริษัท ไอ แอล เอส ได้จัดกิจกรรม ILS ท้าปลูก คืนออกซิเจนให้อากาศ คืนธรรมชาติให้โลก ILS ผู้ให้บริการด้านธุรกิจขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ถึงแม้ว่า เราจะบำรุงรักษารถให้ดีอย่างไรก็ตาม ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่า รถของเราอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ หรือแม้แต่การดำรงชีวิตในปัจจุบันของเราทุกคน ก็ย่อมก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นได้เช่นกัน

ดังนั้น เราจึงต้องการคืนออกซิเจนให้อากาศ เพื่อชดเชยกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรถบรรทุกและจากตัวเราเอง จึงเกิดเป็นที่มาของโครงการ ILS ท้าปลูก หรือ ILS Planting Challenge ขึ้นในปี 2018 เป็นปีแรก

พวกเราพนักงานบริษัท ILS ทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำความดี ปลูกต้นไม้ คืนสิ่งดีๆ ให้กับโลกของเรา และเราขอ “ท้า” ให้คุณมาร่วมปลูก

ขอท้าทุกทคนมาร่วมกิจกรรมกับเรา โดยการส่งรูปการปลูกต้นไม้ของคุณ แล้วแชร์ลง facebook พร้อมกด #ILSท้าปลูก หรือ #ILSPlantingchallenge (อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) เพื่อลุ้นของรางวัล “เสื้อ ILSท้าปลูก”

Contact Us

captcha

New ILS Video presentation Click Here