พิธีการศุลการกร

ILS มีบริการเดินพิธีการศุลกากร ขาเข้า-ขาออก การขนส่งสินค้าข้ามแดน รวมถึงการบริหารคลังและงานขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา จากประสบการณ์และการพัฒนาขอบเขตการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจุบัน ILS เป็นหนึ่งในผู้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจจากบบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก

ilsnewlogo
Contact Us

captcha

New ILS Video presentation Click Here